Meesters en Didi Foundation
 

Trainingen

Wanneer u veel overeenkomsten sluit, kan het veel voordelen hebben om een aantal zaken vast te leggen in standaardbepalingen, ook wel algemene voorwaarden genoemd.
Wanneer u veel overeenkomsten sluit, kan het voordelen hebben om een aantal zaken vast te leggen in standaardbepalingen, ook wel algemene voorwaarden genoemd. In algemene voorwaarden kunnen zaken zoals leveringsverplichtingen, onderhoudsverplichtingen en garantierechten worden vastgelegd. Ook kan de aansprakelijkheid worden beperkt en kunnen betalingsafspraken worden geconcretiseerd. In het zakelijke verkeer worden algemene voorwaarden niet altijd goed overeengekomen en worden bovendien vaak algemene voorwaarden gebruikt die niet duidelijk of niet in overeenstemming met de wet zijn. De gevolgen hiervan zijn dat de gemaakte afspraken niet gelden en dat u de andere partij er dus niet aan kunt houden. Het is daarom van groot belang dat u weet hoe u algemene voorwaarden moet overeenkomen en wat er in algemene voorwaarden mag staan. Pas dan kunt u er zeker van zijn dat de gebruikte algemene voorwaarden ook gelden en dus van nut zijn.

In deze cursus leert u welke vereisten gelden voor het overeenkomen van algemene voorwaarden en voor de inhoud van algemene voorwaarden, zodat u er ook zeker van bent dat u een beroep kunt doen op de algemene voorwaarden wanneer u onenigheid heeft met de andere contractspartij. Vragen als: “wat mag ik regelen via algemene voorwaarden?” en “hoe moet ik de andere partij bekend maken met de algemene voorwaarden?” worden duidelijk en concreet beantwoord. Daarbij kunt u zelf algemene voorwaarden meenemen naar de cursus, zodat het gebruik van deze voorwaarden aan een kritische toets kan worden onderworpen. Met deze kennis kunt u uw juridische positie bij het aangaan van een overeenkomst versterken en kunt u beoordelen wat uw kansen zijn wanneer zich een conflict voordoet in de uitvoering van de overeenkomst. Kennis van de regels die gelden bij het gebruiken van algemene voorwaarden kan veel juridische problemen voorkomen, uw positie versterken en de uitstraling van uw onderneming behoorlijk professionaliseren.

INHOUD VAN DE CURSUS

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Het begrip algemene voorwaarden:
  − wat zijn algemene voorwaarden?
 • Het overeenkomen van algemene voorwaarden:
  − hoe kom je algemene voorwaarden overeen?
  − wanneer ben je gebonden aan aangeboden algemene voorwaarden?
 • Het bekendmaken met de inhoud van algemene voorwaarden:
  − hoe moeten de algemene voorwaarden worden verstrekt aan de andere partij?
  − wat is het gevolg van het niet kennen van de inhoud van de algemene voorwaarden?
 • De inhoud van algemene voorwaarden:
  − wat mag je regelen via algemene voorwaarden?
  − kun je onder de geldigheid van een bepaling uitkomen?


WERKWIJZE


De cursus beslaat een volledige dag of twee dagdelen. 

Op het eerste dagdeel worden de onderwerpen op de volgende manier behandeld:

 • De docenten geven presentaties waarin de juridische regels worden uitgelegd.
 • De docenten schetsen situaties waarop de cursisten samen met de docenten oefenen met het toepassen van de regels.

Op het tweede dagdeel worden de onderwerpen op de volgende manier behandeld:

 • De cursisten brengen met behulp van de docenten een eigen situatieschets (een eigen dossier) in die wordt geanalyseerd aan de hand van de theorie.
 • De cursisten kunnen advies vragen over de eigen werkwijze en/of problemen die zich voordoen of hebben voorgedaan. De cursisten geven elkaar, onder begeleiding van de docenten, een juridisch advies.
 • De cursisten beoordelen met behulp van elkaar en de docenten of de meegebrachte algemene voorwaarden voldoen aan de juridische eisen en of deze op juiste worden gebruikt. Indien nodig worden voorstellen gedaan tot aanpassing van de werkwijze en de inhoud.


KOSTEN

In overleg met u stemmen wij de datum, locatie en het aantal deelnemers af. De kosten die wij in rekening brengen zijn hiervan afhankelijk.

Trainingen