wetboek
 

Inspiratie

Inspiratie

Inspiratie

Let's go digital!


Let’s go digital! In 6 stappen naar een digitale cursus.

 

Online cursussen verzorgen, maar ook volgen, is een uitdaging. Bij Meesters van Nu hebben we, gedurende de afgelopen zeven maanden, de nodige kennis opgedaan over het verzorgen van online cursussen. Onze ervaringen willen we graag met jou delen. Doe er je voordeel mee bij het verzorgen van cursussen voor het team of het organiseren van online vergaderingen.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Maak ter voorbereiding op het verzorgen van de cursus een lesprogramma. In het lesprogramma geef je de leerdoelen aan en hoe je de leerdoelen wil bereiken, zoals welke filmpjes je laat zien, welke opdrachten je behandelt en welke werkvormen je daarvoor gebruikt. Denk ook na over een veilige leeromgeving. Mogen deelnemers schermopnames maken en delen op sociale media? En denk ook na over hoe deelnemers vragen kunnen beantwoorden (via de microfoon of de chat).

PowerPointpresentatie

Microsoft Teams en Zoom bieden beide de mogelijkheid om een PowerPointpresentatie te delen met deelnemers. Door te werken met een PowerPointpresentatie geef je structuur aan de cursus. Het nadeel is wel dat je als docent niet alle cursisten op je beeldscherm ziet. Maar het voordeel van een leidraad voor de cursus en visuele ondersteuning is velen malen groter. Maak in jouw PowerPointpresentatie gebruik van voorbeelden in woord en in beeld of video’s. Probeer daarbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke achtergronden van de deelnemers. Een plaatje of een korte video kun je ook gebruiken om een discussie te ontlokken of een opdracht in te leiden.

Structuur & Pauzes

Presenteer het lesprogramma aan de start van de cursus. Dat geef jou als docent, maar ook de deelnemers, houvast. Plan voldoende pauzes in. Het volgen van een digitale les is velen malen intensiever dan het volgen van een fysieke les. Wel zo handig voor deelnemers om vooraf te weten wanneer je nog een kopje koffie kunt halen zonder essentiële info te missen. Bij een online cursus is het presenteren van het programma nog belangrijker dan bij een fysieke cursus omdat de ‘verleiding’ om omgezien iets anders te gaan doen voor de deelnemer vele malen groter is.

Activeren van voorkennis

Bij een online cursus is het van belang om bij de start van de cursus het kennisniveau te peilen van de deelnemers en voorkennis te activeren. Hoe kun je voorkennis activeren? Dit kan door bijv. een krantenartikel te bespreken, meerkeuzevragen te behandelen of het afnemen van een kahoot-quiz[1]. Nadat de voorkennis is geactiveerd, kan gestart worden met het toevoegen van verdiepende kennis en het actief verwerken van deze kennis. Dit kan door cursisten te vragen om opdrachten, een stappenplan, een schema of een mindmap te maken. Door voldoende herhaling blijft lesstof namelijk beklijven.

Afwisseling

Iedere cursus is gebaat met afwisseling, ga vooral niet alleen maar informatie zenden. In een
klassikale cursus ervaren cursisten het zenden van informatie vaak als saai. Dit wordt alleen nog maar versterkt in een digitale les waarbij er minder interactie is met mededeelnemers. Zorg voor voldoende afwisseling in je cursus door te werken met verschillende opdrachten en manieren van samenwerken (werkvormen). Ook in een online-cursus kun je deelnemers vragen om individueel, in viertallen of in een groep een opdracht te maken. Ter afwisseling kun je vragen aan cursisten om elkaar te interviewen (leuke opdracht ter kennismaking), samen een opdracht/mindmap te maken of meerkeuze vragen te maken en presenteren. Handige tools hierbij zijn Socrative
[2](tool om meningen te peilen, Padlet[3] (een digitaal prikbord om zaken te delen) en Mindmeister [4] (een tool om mindmaps te maken).

Veel platforms kennen de mogelijkheid om te werken met ‘breakoutrooms’ waarbij de cursus gesplitst wordt in deelbijeenkomsten waarin cursisten in kleinere groepen en mogelijk in wisselende samenstelling kunnen samenwerken of discussiëren. De docent kan door cursisten in iedere breakoutroom weer uitgenodigd worden.

Personal Touch

De persoonlijke interactie tijdens een online cursus is anders dan bij een klassikale cursus. Zeker bij een groep deelnemers die elkaar niet kennen, is het van belang om persoonlijke interactie te faciliteren. Dit kun je doen door voorafgaande aan de cursus een gezamenlijk momentje bij het ‘koffiezetapparaat’ te organiseren. Deelnemers die het leuk vinden, kunnen hieraan deelnemen. De meeste online platforms bieden een chatfunctie aan. Door vragen te beantwoorden op de chat voelt de deelnemer zich gehoord en betrokken. Stimuleer ook dat deelnemers elkaars vragen beantwoorden. Maak vooraf groepen en laat deelnemers samenwerken in verschillende samenstellingen (in bijv. breakoutrooms). Hierdoor leren deelnemers elkaar in een kleine setting kennen en dat bevordert de persoonlijke interactie.

Veel plezier met het voorbereiden en verzorgen van de perfecte online cursus.

Voor meer info of een afspraak maken? Twijfel niet en neem direct contact op met Pascal of Renate.

‘Meesters van Nu maakt recht toegankelijk’

Hierbij een impressie van onze gegeven cursussen/workshops.