wetboek
 

Inspiratie

Inspiratie

Inspiratie

T-Shaped professional

Beschikt u al over T-shaped professionals binnen uw organisatie?

De 21e eeuw professional is een T-shaped professional. U heeft de term misschien al eens voorbij zien komen, maar weet u ook wat het betekent?

Experts uit verschillende disciplines binnen een organisatie spreken niet altijd ‘dezelfde taal’ en dat kan de samenwerking lastig maken. Dat vraagt extra vaardigheden van de teamleden. De professional van de 21e eeuw zal zowel over een diepe inhoudelijke vakkennis moeten beschikken als ook vaardigheden om te kunnen samenwerken met andere disciplines. Hierbij past het profiel van de T-shaped professional.

De T-shaped professional beschikt over een diepgaande specialistische kennis (het verticale deel van de T) en beschikt daarnaast over vaardigheden en competenties om te kunnen verbinden met andere disciplines (het horizontale deel van de T). Een T-Shaped professional kijkt dus niet alleen vanuit zijn eigen expertise naar een situatie, maar kan dit ook doen vanuit het referentiekader van andere disciplines. Ze hebben het vermogen om theoretische en praktische kennis te combineren en overzien waar hun vakgebied overlap heeft met andere kennisgebieden. Of anders gezegd het zijn specialisten en generalisten.

Ervan uitgaande dat innovatie plaatsvindt op het grensvlak van disciplines, dan is een T-Shaped professional het antwoord op multidisciplinair samenwerken en innovatief problemen oplossen. Het gaat hier niet alleen om communicatieve vaardigheden. Het is van belang dat leden binnen een team elkaars taal gaan begrijpen.

Meesters van Nu kan uw organisatie helpen bij het ontwikkelen van T-shaped professionals door niet-juristen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het recht. Denk hierbij aan planologen die kennis maken met het Omgevingsrecht of ondersteunend personeel wegwijs maken in de privacywetgeving of het huidige ontslagrecht.

Voor meer info of een afspraak maken? Twijfel niet en neem direct contact op met Pascal of Renate.

‘Meesters van Nu maakt recht toegankelijk’

Hierbij een impressie van onze gegeven cursussen/workshops.

 

Inspiratie